Chính sách về Quyền riêng tư

Chính sách về Quyền riêng tư tại Kho Stock Việt Nam

Khi bạn sử dụng dịch vụ của Kho Stock, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng; chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận.

Chính sách về Quyền riêng tư
Chính sách về Quyền riêng tư

Thông tin cá nhân

Kho Stock thu thập thông tin cá nhân khi: (1) bạn đăng kí làm thành viên, (2) chia sẻ e-mail khi đăng kí nhận bản tin trên Kho Stock, (3) chia sẻ thông tin cá nhân khi gửi ý kiến về bài viết, (4) chia sẻ thông tin liên lạc (tài khoản Twitter hoặc Facebook). Bạn cũng có thể được yêu cầu chia sẻ các thông tin khác vào những sự kiện khác nhau.

Ngoài những thông tin liên lạc cơ bản, công cụ theo dõi của chúng tôi có thể thu thập những thông tin khác. Bao gồm hệ điều hành, trình duyệt Internet bạn đang sử dụng và vị trí của bạn.

Việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo một cách thức được cụ thể hóa khi thu thập. Chúng tôi sẽ không vì thế mà thay đổi cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi không được cho phép. Một vài cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn bao gồm:

Địa chỉ email mà bạn cung cấp thông qua hình thức đăng kí nhận tin cho phép chúng tôi gửi những bài viết mới nhất được cập nhật trên Kho Stock. Đăng kí này là do người sử dụng quyết định (chúng tôi không thể đăng kí nhận tin cho bạn vì bạn phải xác minh email của mình).

Địa chỉ email mà bạn cung cấp khi thực hiện bình luận trên Kho Stock. Khi có người trả lời bình luận, chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn.

Tiến hành các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến để có thể cung cấp những sản phẩm – bài viết chất lượng cho độc giả. Bạn không bắt buộc hoàn thành bất cứ cuộc khảo sát nào.

Những ai được quyền xem thông tin cá nhân của tôi?

Chúng tôi thực hiện hợp đồng với một số đối tác để giám sát trang web và RSS feed cho mục đích báo cáo và thống kê lưu lượng, tỉ lệ truy cập và các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Không có bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập hoặc chuyển giao cho các đối tác mạng. Để xem chi tiết về cách thu thập thông tin và sử dụng, xin vui lòng truy cập vào:

  • Chính sách bảo mật của FeedBurner tại http://www.feedburner.com/fb/a/privacy
  • Chính sách bảo mật của Google tại http://www.google.com/privacy.html

Các bên thứ ba và các trang web liên kết đến chúng tôi cũng có thể thu thập hoặc sử dụng thông tin về bạn. Hành động sử dụng thông tin của những công ty, tổ chức hoặc cá nhân không do Kho Stock sử dụng hay quản lý không được bảo vệ bởi Chính sách bảo mật.

Thông tin trình báo (cookies)

Kho Stock sử dụng cookie mặc dù bạn vẫn có thể truy cập được vào hầu hết các trang thậm chí nếu bạn chọn không kích hoạt cookies trong trình duyệt của mình.

Kho Stock sử dụng một loạt các đối tác thứ 3 để giám sát giao lượng web, các thống kê, quảng cáo kết nối liên kết web và các hoạt động khác của trang web. Khi được phép của Kho Stock, các đối tác thứ 3 này có thể sử dụng cookies, các file nhật ký web của Kho Stock, hướng dẫn sử dụng web và các công nghệ giám sát khác để tạo các dữ liệu thống kê ẩn danh đối với người truy cập trang web.

Kho Stock cũng sử dụng con rệp trực tuyến (web beacon) dưới dạng bản tin điện tử email HTML để thống kê số lượng bản tin điện tử ( hay các bài báo, kết nối …) được truy cập.

Bản trình duyệt web hiện hành gia tăng việc quản lý người sử dụng được đo lường thông qua việc lập và đặt thời gian sử dụng cookies của trang chủ và đối tác thứ 3. Hãy tìm mục “cookies” ở phần hỗ trợ tại trình duyệt web của bạn để biết thêm chi tiết về đặc điểm quản lý cookies đối với bạn.

Web liên kết

Kho Stock có thể cung cấp các đường liên kết đến trang web của bên thứ 3 không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và cũng không bị chi phối bởi các chính sách này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật đăng trên các trang web đó.

Bảo mật thông tin trẻ em

Kho Stock không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu được biết là đã thu thập thông tin cá nhân của một em dưới 13 tuổi, tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi hệ thống. Kho Stock khuyến khích cha mẹ và người bảo trợ của các em truy cập mạng cùng con em mình. Sau đây là một số lời khuyên để việc truy cập mạng của các em được an toàn hơn:

  • Hãy dạy cho các em không bao giờ đưa thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, số điện thoại, trường …) nếu không có sự giám sát của cha mẹ hay người bảo hộ.
  • Hãy biết những trang web mà các em hay truy cập và xem trang nào là thích hợp.
  • Hãy tìm kiếm các chính sách cá nhân của các trang web. Hãy tìm hiểu xem thông tin về các em được xử lý như thế nào.

Thay đổi về Chính sách Bảo mật này

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Kho Stock sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách Bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Kho Stock sẽ đăng bất kỳ thay đổi Chính sách Bảo mật nào trên trang này và, nếu những thay đổi này quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của Chính sách Bảo mật).