Kho tài nguyên đồ hoạ

Kho Stocks

Kho Stock được thành lập từ năm 2016 với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho cộng đồng thiết kế tại Việt Nam. Các dịch vụ tại Kho Stock hướng đến sự hoàn hảo về chất lượng, giá cả và hỗ trợ tốt nhất.

Ngoài việc cung cấp tài nguyên đồ họa chất lượng cao. Kho Stock còn có dịch vụ mua hộ hình ảnh/vector trên các website bán ảnh như Shutterstock, 123fr, istock, adobe stock … Hỗ trợ mua video Shutterstock chất lượng cao. Hỗ trợ các bạn có file thiết kế tốt nhất phục vụ dự án của bạn.

Kho Stock

Kho tài nguyên thiết kế đồ hoạ sáng tạo chất lượng cao.

Kho Stocks Việt Nam

Khởi nguồn của sự sáng tạo

Với triết lý kinh doanh: “TẤT CẢ VÌ NGHỆ THUẬT THIẾT KẾ“, Kho Stock luôn tin tưởng rằng “Mọi sự sáng tạo đều không có giới hạn. Chỉ có một giới hạn duy nhât là bạn chưa tìm được đúng nguồn cảm hứng để kích thích sự sáng tạo”. Kho Stock luôn tự tin mang lại nguồn cảm hứng trong từng sản phẩm dành cho các bạn.

Kho Stock hướng đến mục tiêu trở thành đối tác số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp tài nguyên thiết kế đồ họa – thiết kế website.

Sẵn sàng hỗ trợ

Kho Stock sẵn sàng hỗ trợ các bạn tốt nhất trong các dịch vụ cung cấp.