Kho Stock

Kho Stock được thành lập từ năm 2016 với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho cộng đồng thiết kế tại Việt Nam. Các sản phẩm và dịch vụ tại Kho Stock hướng đến sự hoàn hảo về chất lượng và hỗ trợ tốt nhất.

Ngoài việc cung cấp tài nguyên đồ họa chất lượng cao. Kho Stock còn có dịch vụ mua hộ hình ảnh/vector trên các website bán ảnh như Shutterstock, 123fr, istock, adobe stock … Hỗ trợ mua video Shutterstock chất lượng cao. Hỗ trợ các bạn có file thiết kế tốt nhất phục vụ dự án của bạn. 

sáng tạo không giới hạn

Tài Nguyên Đồ Hoạ Cao Cấp

Graphics Design

Xem Sản Phẩm

Graphic Templates

Xem Sản Phẩm

Mua Ảnh Stock

Xem Chi Tiết

Chất Lượng Đảm Bảo

Kho Stock đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất, sáng tạo nhất cho từng mẫu thiết kế.