10 Lightroom Presets màu sắc rực rỡ – KS2899

  • Số lượng: 10 Presets
  • Định dạng: DNG, LRTEMPLATE
  • Phần mềm: Adobe Lightroom

50.000 VNĐ