300 Blur Backgrounds

  • Số lượng: 300 file
  • Kích thước: 5000×3000 px
  • Định dạng:  JPG.
  • Độ phân giải: 300 dpi
  • Dung lượng: 140 MB