Balayage Lightrom Presets tuyệt đẹp – KS2921

  • Số lượng: 13 Presets
  • Định dạng: XMP, ATN, DNG, LRTEMPLATE
  • Phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom

50.000 VNĐ