Mockup kẹp tài liệu A4 PSD – KS1390

  • Số lượng: 1 file
  • Định dạng: PSD
  • Dung lượng: 313 MB
  • Kích thước: 8000(w) × 6000(h) px
  • Phần mềm: Adobe Photoshop

50.000 VNĐ