PSD Roll-Up Banner doanh nghiệp tuyệt đẹp – KS1007

  • Số lượng: 3 file
  • Định dạng: PSD
  • Dung lượng: 117 MB
  • Phần mềm: Adobe PhotoShop
  • Kích thước: 33,3×78,7 inch (850x2000mm)
  • Hệ màu: CMYK
  • Độ phân giải: 150 dpi

50.000 VNĐ