PSD tờ rơi thời trang hiện đại tuyệt đẹp – KS1009

  • Số lượng: 6 file
  • Định dạng: PSD
  • Dung lượng: 68 MB
  • Phần mềm: Adobe PhotoShop
  • Kích thước: 21 (w) × 29 (h) cm
  • Hệ màu: CMYK
  • Độ phân giải: 300 dpi

50.000 VNĐ