Tờ rơi chiến lược kinh doanh PSD và Vector – KS1408

  • Số lượng: 3 file
  • Định dạng: PSD
  • Dung lượng: 101 MB
  • Kích thước: 8 (w) × 11 (h) in
  • Phần mềm: Illustrator và Photoshop

50.000 VNĐ