Tờ rơi hiện đại cho doanh nghiệp PSD, Vector – KS1416

  • Số lượng: 4 file
  • Định dạng: AI, EPS, PDF, PSD
  • Dung lượng: 10.1 MB
  • Kích thước: 210(w) × 297(h) cm
  • Phần mềm: Illustrator và Photoshop

50.000 VNĐ