1 Giây trước tai nạn – Nhiếp ảnh kì lạ của Kerry Skarbakka – Ghi lại hình ảnh bản thân đang trong trạng thái rơi tự do trước khoảng khắc sắp bị té xấp mặt đất, nhiếp ảnh gia Kerry Skarbakka nhận lại không ít phản hồi trái chiều từ công việc sáng tạo của mình.

1 Giây trước tai nạn – Nhiếp ảnh kì lạ của Kerry Skarbakka

Giải thích cho căn nguyên những bức hình, Skarbakka có đề cập đến triết lí của triết gia Martin Heidegger về sự tồn tại của con người như một quá trình sa ngã và trách nhiệm của mỗi người là phải thoát khỏi sự mông lung ấy.

1 Giây trước tai nạn – Nhiếp ảnh kì lạ của Kerry Skarbakka

Anh nói thêm: “Các tác phẩm nhiếp ảnh này là để miêu tả trạng thái tinh tế – điểm cuối của suy nghĩ và cảm xúc. Sự khám phá ấy nằm trong không gian ẩn dụ tuyệt vời mà tính cân bằng đã bị phá vỡ. Nó đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của việc chống lại sự tranh đấu với bản năng, đơn giản là buông bỏ. Hay kết quả của việc níu giữ sẽ là gì?”