Business Card Mockup bo góc tròn PSD – KS1219

  • Số lượng: 3 file
  • Định dạng: PSD
  • Dung lượng: 106 MB
  • Kích thước: 3500 (w) × 2300 (h) px

Link download miễn phí trong phần mô tả bên dưới.