PSD Business Card Xanh Trắng – KS505

  • Số lượng: 1 file
  • Định dạng: JPG/PSD
  • Hệ Màu: CMYK
  • Kích thước (px): 1125 * 675
  • Dung lượng: 14.8 MB
  • Phầm mềm: Adobe Photoshop

Danh mục: ,