Lightroom Presets Entrena miễn phí – KS2860

  • Số lượng: 10 Presets
  • Định dạng: XMP, DNG
  • Phần mềm: Adobe Lightroom

Link Download miễn phí có sẵn bên dưới phần Mô Tả sản phẩm.