PSD CV & Resume đơn giản hiệu quả – KS1407

  • Số lượng: 8 file
  • Định dạng: AI, EPS, JPG, PSD
  • Dung lượng: 23.5 MB
  • Kích thước: 8(w) × 11(h) in
  • Phần mềm: Illustrator và Photoshop

Link download miễn phí trong phần mô tả bên dưới.