Những cột sáng xuyên nhà “Bars of Light” của Ian Strange – Là một tác phẩm Street Art được thể hiện trên ngôi nhà thời Victoria nằm ở ngoại ô Sydney, Ian Strange sử dụng các cột ánh sáng đâm xuyên qua các mảng tường, cửa sổ và thành lan can khiến nổi bật một góc đường.

Những cột sáng xuyên nhà “Bars of Light” của Ian Strange

Những cột sáng xuyên nhà “Bars of Light” của Ian Strange

Nghệ sĩ chia sẻ: “Các đường ánh sáng trong “Bars of Light” là một nỗ lực đặt các đường phối cảnh vô hình vào trong môi trường. Những đường phối cảnh này không hiện diện cho mắt chúng ta nhìn thấy, nhưng là yếu tố chính trong cả hội họa và kiến ​​trúc. Chúng được xem là quy chuẩn cho đại diện hình ảnh cấu trúc và sự kiến tạo của thế giới tự nhiên.”