Mockup Thẻ treo quần áo PSD – KS994

  • Số lượng: 6 file
  • Định dạng: PSD
  • Dung lượng: 361 MB
  • Phần mềm: Adobe PhotoShop
  • Kích thước: 3500 (w) × 2300 (h) px

Link download miễn phí trong phần mô tả bên dưới.